Get Adobe Flash player

News Flash

Zbiórka na sztandar szkoły

Szanowni Państwo,

18 maja 2012r. powołany został społeczny komitet organizacyjny o nazwie Komitet Fundacji Sztandaru dla Gimnazjum w Bobrownikach im. Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą w Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej przy ul. Kościelnej 5  87-617 Bobrowniki. W skład Komitetu weszli przedstawiciele rady rodziców, pracowników szkoły oraz osoby związane z placówką. Zadaniem Komitetu jest przeprowadzenie publicznej zbiórki i przekazanie zakupionego sztandaru szkole. Sztandar ma być symbolem  szkolnej społeczności.  Jako szczególny znak nie tylko jednoczy kolejne pokolenia uczniów, ale zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy i godnego reprezentowania szkoły.